O Kliničnem oddelku za bolezni živčevja (KOBŽ)

Klinični oddelek za bolezni živčevja (KOBŽ) je del Nevrološke klinike in Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. V sklopu KOBŽ delujejo specializirani terciarni centri za zdravljenje nevroloških bolezni.  Poleg kliničnega dela na KOBŽ potekajo tudi pedagoške in raziskovalne dejavnosti. Bolnikom, ki potrebujejo našo pomoč želimo ustvariti čim bolj prijazno okolje.


KOBŽ je povezan tudi z Medicinsko fakulteto in z oddelkom za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.


INFORMACIJE za bolnike in NAROČANJE

 

KJE SMO?

 

NASLOV:

 

Klinični oddelek za bolezni živčevja

Nevrološka klinika, UKC Ljubljana

Zaloška cesta 2 a

1000 Ljubljana

 

TAJNIŠTVO:

(uradne ure: 10h-12h)

 

Nina Vovk, mag. inž. živ.

tel: 01 522 2311

faks: 01 522 5257

splet: www.kobz.si

 

VODSTVO:

 

Predstojnik:
Izr. prof. dr. Uroš Rot, dr. med.

 

Strokovni vodja zdravstvene nege in oskrbe:
Robert Rajnar, mag. zdr. nege

REDNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ZA DRUŽINSKE ZDRAVNIKE IN OSTALO ZDRAVSTVENO OSEBJE