Osebje

Vodstvo

 

Predstojnik
Izr. prof. dr. Uroš Rot, dr. med., spec. nevrologije

 

Glavna medicinska sestra
Lidija Ocepek, dipl. m. s.

 

Namestnik predstojnika
Prim. mag. Bernard Meglič, dr. med., spec. nevrologije

 

Tajnik
Nina Vovk, mag. inž. živ.

Zdravniki

Prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., spec. nevrologije
Izr. prof. dr. Saša Šega Jazbec, dr. med., spec. nevrologije
Doc. dr. Maja Trošt, dr. med., spec. nevrologije
Doc. dr. Alenka Horvat Ledinek, dr. med., spec. nevrologije
Doc. dr. Maja Kojović, dr. med., spec. nevrologije
Doc. dr. Milica Gregorič Kramberger, dr. med., spec. nevrologije
Dr. Veronika Rutar Gorišek, dr. med., spec. nevrologije
Asist. mag. Bogdan Lorber, dr. med., spec. nevrologije
Nina Zupančič Križnar, dr. med., spec. nevrologije
Dr. Dejan Georgiev, dr. med., spec. nevrologije
Gal Granda, dr. med., spec. nevrologije
Gregor Brecl Jakob, dr. med., spec. nevrologije
Asist. prim. Dušan Flisar, dr. med., spec. nevrologije
Doc. dr. Jure Bon, dr. med., spec. psihiatrije

 

Laboratorij za likvorsko diagnostiko

Timea Tomšič, mag. lab. biomed.
Andreja Emeršič, mag. farm.
Darja Barovič, dipl. inž. lab. med.

 

Diplomirane medicinske sestre

Eva Bogataj Silva Pečjak
Monika Gričar Zorka Pejić
Marija Kisiček Anita Pirečnik Noč, mag. zdr. nege
Martina Rozina Bučar Melita Stegne
Nives Matko Nina Stopar
Iris Matotek Tina Vavtar

 

Diplomirani zdravstveniki

Slobodan Antonić Robert Rajnar, mag. zn.
Franci Benko Luka Rizmal
Aleš Kranjc Ljubo Sambolić

 

Srednje medicinske sestre in zdravstveni tehniki

Senada Alagić Martina Husić Katarina Medic
Alenka Balent Tanja Jotić Suzana Meseldžija
Barbara Bašič Nataša Kastelic Slavica Milić
Mojca Benko  Sandra Kešetovič Andreja Nomsi Dobrun
Tadej Časar Sanja Klarić Tomaž Petek
Sabina Dekleva  Maja Krnc Tanja Serdt
Danica Demšar  Nada Kuselj Majda Škufca
Jelena Djalić  Andrej Macenovič Melita Špur
Maja Gavrič  Ivanka Markovič  Milanko Šušković
Sara Golob Sara Matotek Simona Zbičajnik
     

Zdravstvena administracija

Saraja Pangeršič
Tea Garašević
Gregor Vovk
Anja Petek
Sara Belaj