Laboratorij za likvorsko diagnostiko

Doc. dr. Saša Čučnik, spec. med. biokem.

Vodja

 

Pregled cerebrospinalnega likvorja je že zelo dolgo ena od pomembnejših preiskovalnih metod v nevrologiji. Le s pregledom likvorja lahko potrdimo okužbo osrednjega živčevja. Pregled likvorja je nepogrešljiv tudi v diagnostiki vnetnih bolezni živčevja, najpomembnejša med njimi je multipla skleroza. Pri približno 90 % naših bolnikov z MS najdemo oligoklonalne trakove v likvorju. V zadnjem času postaja likvor vse bolj pomemben tudi v diagnostiki demenc in drugih degenerativnih bolezni osrednjega živčevja. Pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznijo neredko ugotavljamo povišano koncentracije beljakovin tau in fosfo-tau ob znižani koncentraciji beljakovine amiloid beta. Še bolj pomembno je, da opisane spremembe najdemo že v najzgodnejšem obdobju demence, pri bolnikih z blagim kognitivnim upadom, s čimer lahko pri nekaterih bolnikih napovemo prehod blažjih kognitivnih simptomov v Alzheimerjevo bolezen.

 

V Laboratoriju za likvorsko diagnostiko izvajamo spodaj naštete preiskave:

 

  • določanje koncentracije eritrocitov in levkocitov v likvorju,
  • določanje koncentracije celokupnih proteinov v likvorju,
  • določanje koncentracije glukoze in laktata v likvorju,
  • določanje oligoklonalnih trakov v likvorju in serumu z izoelektričnim fokusiranjem,
  • določanje bioloških označevalcev demenc ( Aß 1-42, tau in p-tau) z encimskoimunsko metodo.


Laboratorij za likvorsko diagnostiko vodi specialistka medicinske biokemije, doc. dr. Saša Čučnik, namestnik vodje je specialist nevrolog, doc. dr. Uroš Rot. V laboratoriju sta zaposleni še Andreja Emeršič, mag. farm. in Timea Tomšič, mag. lab. biomed.

 

Vaša vprašanja, predloge, pohvale in pritožbe nam lahko sporočite:

 

  • e-pošta: info.LLD@kclj.si
  • naslov: Nevrološka klinika, KO za bolezni živčevja, Laboratorij za likvorsko diagnostiko, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
  • telefon: (01) 522 4077

 

Navodila in obvestila naročnikom naših preiskav:

 

Delovni čas laboratorija za likvorsko diagnostiko

Seznam preiskav laboratorija za likvorsko diagnostiko

Navodila za naročanje preiskav

Navodila za odvzem in transport likvorja

Navodila pacientom pred pregledom cerebrospinalnega likvorja z lumbalno punkcijo