Informacije za bolnike

KLINIČNI ODDELEK ZA BOLEZNI ŽIVČEVJA - Zaloška 2, 1000 LJ


SESTRSKI TIM:  

ODDELEK dr. IVANA ROBIDE - tel: 01 522 4316
ODDELEK dr. ALFREDA ŠERKA - tel: 01 522 4319

ZDRAVNIKI:  

ODDELEK dr. IVANA ROBIDE
(inf: od 13h45 - 14h15)

ODDELEK dr. ALFREDA ŠERKA
(inf: od 11h - 12h)

Vodja:
doc. dr. Saša Šega Jazbec, dr. med.


doc. dr. Alenka Horvat Ledinek, dr. med
asist. mag. Bogdan Lorber, dr. med.
dr. Veronika Rutar Gorišek, dr. med.
Gal Granda, dr. med.

Vodja:
Nina Zupančič Križnar, dr. med.


izr. prof. dr. Maja Trošt, dr. med.
prim. mag. Bernard Meglič, dr. med.
doc. dr. Maja Kojović, dr. med.
doc. dr. Milica Kramberger, dr. med.
prim. Dušan Flisar, dr. med.
doc. dr. Jurij Bon, dr. med.

OBISKI: vsak dan od 15h - 17h
VRATAR: tel: 01 522 3071

 
NEVROLOŠKE AMBULANTE - POLIKLINIKA - Njegoševa 4, 1000 LJ
Vodja: Gal Granda, dr. med.
 
Sprejemna pisarna: tel. 01 522 2452
Telefonsko naročanje in ostale informacije: vsak delovnik od 8h-12h
Osebno naročanje: vsak delovnik od 8h-15h
Naročanje po pošti z napotnico za prve preglede
 
Delovni čas: od 8h-15h
 
Hitra ambulanta  
Splošna nevrološka ambulanta  
Ambulanta za epilepsijo torek od 15h-19h
Ambulanta za multiplo sklerozo  
Ambulanta za ekstrapiramidne bolezni torek od 15h-19h
Botulinska ambulanta  

Ambulanta za kognitivne motnje

 

 

 

BROŠURA - več informacij za bolnike in obiskovalce